Hydrauliczny samouczek

Konserwacja żurawi

Każdy chociaż raz w życiu widział kiedyś żurawia i nie mówię w tym momencie o ptaku, tylko o bardziej przyziemnej rzeczy, czyli o sprzęcie użytkowanym w budownictwie. Te ogromne konstrukcje są często widywane...

Dalej

Naprawa siłowników

Siłowniki to silniki używane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ogromna moc urządzeń. Niestety, jak wszystko w życiu, ulegają one czasem awariom lub zwyczajnie zużywają się podczas ich normalnego...

Dalej

Regeneracja siłowników

Siłownik hydrauliczny to nic innego niż pewien rodzaj silnika, którego zadaniem jest wykonywanie ruchów posuwistych. Nazywany jest też czasem cylindrem hydraulicznym ze wzglęu na swój kształt. Składa się on...

Dalej

Węże hydrauliki siłowej

Hydraulika siłowa to fraza, która nie mówi zupełnie niczego przeciętnemu człowiekowi. Może warto pogłębić swoją wiedzę, ponieważ wspomniane rozwiązanie ma całe mnóstwo różnych zastosowań. Hydraulika siłowa...

Dalej

Węże hydrauliczne

Przewody hydrauliczne zwane są też przez niektórych wężami hydraulicznymi. Są to elastyczne elementy, które łączą ze sobą elementy urządzeń i są do nich idealnie dopasowane, tak aby końcówki pasowały, a siły...

Dalej

Ciecze do układów hydraulicznych

Jako ciecze hydrauliczne są stosowane oleje o klasach lepkości od ISO VG 5 do ISO VG 300, o składzie chemicznym dostosowanym do warunków pracy i materiałów konstrukcyjnych układu.  Są to:- rafinowane oleje...

Dalej

Jednostki miary w hydraulice

W hydraulice przepływ jest odpowiednikiem prędkościw mechanice, natomiast ciśnienie odpowiednikiem siły.  W układzie SI jednostką ciśnienia P jest Pascal (1 Pa = 1 N/m2).  W praktyce przemysłowej jako...

Dalej

Funkcje cieczy hydraulicznych

Ponieważ układy hydrauliczne znalazły liczne zastosowania,między innymi w przemysłach: maszynowym, samochodowym,lotniczym, metalurgicznym, zbrojeniowym, tworzyw sztucznych,w automatyce, w obrabiarkach, w...

Dalej

Zasada działania układu hydrostatycznego

Poszczególne zespoły układów hydraulicznych są połączone między sobą przewodami hydraulicznymi.  W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie specyficzną grupę cieczy hydraulicznych – ciecze do układów...

Dalej

Układy hydrauliczne

Układ hydrauliczny jest to zespół wzajemnie połączonych elementów przeznaczonych do przekazywania energii lub sterowania za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym.  W...

Dalej

Rodzaje napędów hydraulicznych

Napędy hydrauliczne są to elementy maszyn, które przekazują i przekształcają energię w różnego rodzaju ruchy urządzeń wykonawczych,odpowiednie dla potrzeb użytkownika.  Wyróżnia się dwa podstawowe typy...

Dalej