Węże przemysłowe

Posiadamy węże przemysłowe:

- do wody i pary
- czyszczenia kanalizacji
- sprężonego powietrza
- dla motoryzacji
- do paliw i produktów ropopochodnych
- do substancji spożywczych
- do substancji chemicznych
- do gazów technicznych
- węże trudnościeralne (piaskowanie, śrutowanie, zaprawy betonowe).

węże przemysłowe